هشتمین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی HSE برگزار شد

| ۱۱:۰۹:۰۷ | ۲۶ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTA

هشتمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز شنبه ششم شهریور در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ملی HSE، در هشتمین جلسه کمیته اجرایی همایش ، اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1-     مهندس محمدی تاکامی گزارشی از جلسه تهران درخصوص HSE ارائه نمودند .

2-     مقرر شد در خصوص تشکیل تیم کمیته علمی اقدام گردد .

3-     مقرر گردید تاریخ کنفرانس در روزهای دوشنبه و سه شنبه 22 و 23 آذر ماه برگزار گردد .

4-     مقرر شد در دریافت مقالات هزینه دریافت نگردد .

5-     مقرر شد دامنه سایت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی hse-inbr.com  ثبت شود.

6-     محورهای همایش به شرح ذیل انتخاب شد :

a)     بهداشت

b)     ایمنی

c)     محیط زیست

d)     قوانین و مقررات

e)     ارزیابی اقتصادی اجتماعی

f)      مدیریت و تحیلی ریسک

g)     ارتقای آگاهی عمومی

h)     فن آوری های نوین و مصالح

i)       اقلیم و ساختگاه

j)      در محور فن آوری های نوین و مصالح نوین بحث بازیافت مصالح در نظر گرفته شود .

7-     مقرر شد جلسه بعدی ساعت 10-8 صبح روز دوشنبه برگزار گردد .

 

کیمیا سامانه