نهمین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی HSE برگزار شد

| ۱۱:۱۲:۱۲ | ۲۶ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTE

نهمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز دوشنبه هشتم شهریور در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ملی HSE، در نهمین جلسه کمیته اجرایی همایش ، اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1-     مقرر شد جلسه کمیته علمی روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 15 در محل دانشگاه نوشیروانی برگزار شود .

2-     مقرر شد رزومه اعضای کمیته علمی تا روز دوشنبه ارائه شود .

3-     محورهای همایش در جلسه روز یکشنبه در کمیته علمی مطرح و مورد جمع بندی قرار گیرد .

4-     مقرر شد احکام کمیته علمی توسط سازمان ارائه گردد .

5-     مقرر شد در چارت اجرایی همایش بخش های ذیل لحاظ شود.

a.      نمایشگاه

b.      اطلاع رسانی ، تبلیغات ، تشریفات

6-     مقرر شد در جلسات HSE  از آقای مهندس اصغری مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل آید.

7-     مقرر شد تفاهم نامه ای به صورت پیش نویس برای جلسه بعد آماده و در جلسه کمیته اجرایی مطرح و جهت جمع بندی نهایی و امضاء آماده گردد .

کیمیا سامانه