سیزدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی HSE برگزار شد

| ۱۱:۳۳:۳۵ | ۲۶ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTU

سیزدهمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز چهارشنبه 24شهریور در محل ستاد سازمان برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ، در سیزدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش که با حضور دکتر یداللهی برگزار شد ، اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

-مقرر شد همایش در روزهای دوشنبه و سه شنبه 5و6 دی ماه در محل مجتمع نفت محمود آباد برگزار شود و همچنین مقرر شد مکاتبات و اقدامات لازم جهت عقد قرار داد تا روز شنبه 27/6/95 صورت گیرد.

-مقرر شد پوستر همایش تا روز یکشنبه 27/6/95 آماده چاپ و بهره برداری شود.

-مقرر شد جهت بازاریابی نمایشگاه ، لیست شرکت های تولید کننده در صنعت ساختمان از اداره کل استاندارد دریافت شود.

-باتوجه به برگزاری نمایشگاه ملی ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در 14 لغایت 17مهرماه ،مقرر شد هیأتی از کمیته اجرایی از این نمایشگاه بازدید بعمل آورند.

-در خصوص مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی در خصوص احتساب همایش به عنوان دوره آموزشی مقرر شد آقای مهندس قربانی تا روز دوشنبه 29/6/95 ، با کمیته آموزش و اداره کل راه و شهرسازی مکاتبه  و اداره کل راه و شهرسازی نیز پاسخ لازم را تا روز چهارشنبه اعلام نمایند.

-مقرر شد جهت ثبت نام شرکت کنندگان در همایش ،اقدامات لازم جهت اتصال درگاه بانکی به منظور پرداخت الکترونیک وجه ثبت نام در وب سایت صورت گیرد.

-آقای مهندس مقدسی گزارشی در خصوص چک لیست های جایزه برتر ارائه نمودند و مقرر شد جهت اظهار نظر اعضای کمیته اجرایی در گروه تلگرام فایل های مربوطه منتشر شود و نتیجه بررسی در روز یکشنبه 28/6/95 نهایی شود

کیمیا سامانه