چهاردهمین جلسه کمیته اجرایی همایش HSE برگزار شد

| ۱۱:۳۵:۴۶ | ۲۶ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTY

چهاردهمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز یکشنبه 28شهریور در محل ستاد سازمان برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ، در چهاردهمین جلسه کمیته اجرایی همایش اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

  1-مقرر شد از آقایان مهندس یدالهی (نماینده محیط زیست) و مهندس غلامی (نماینده اداره کار) جهت حضور در جلسات کمیته اجرایی دعوت به عمل آید.

.  2- جلسات کمیته اجرایی به روزهای دوشنبه و پنجشنبه تغییر کرد

3- مقرر گردید مسئول کمیته نمایشگاه تا روز دوشنبه 5/7/95  پلان چگونگی دریافت اسپانسر را آماده و به کمیته اجرایی ارائه نمایند.

  4- مقرر گردید جهت درج لگو در پوستر اصلی کنفرانس با ادارات کل محیط زیست ، اداره کار ، اداره کل صنعت معدن و تجارت، نوسازی مدارس ،  مدیریت بحران ، بنیاد مسکن ، علوم پزشکی مازندران ، علوم پزشکی بابل ، شهرداری های استان و فرمانداری ساری ، شهرک های صنعتی  ، مدیریت گاز استان ، شرکت های توزیع برق مکاتبه و هماهنگی های لازم بعمل آید.

4- مقرر شد لیست ادارات و مجموعه هایی که نیاز به ارسال پوستر کنفرانس می باشد را تا روز چهارشنبه به دبیر کمیته اجرایی تحویل گردد.

 . 5- پوستر اولیه کنفرانس با اصلاحات مدنظر جهت چاپ به تیراژ هزار نسخه تائید شد

  6- مقرر گردید لیست فعالان در کمیته های مختلف از سوی روسای کمیته ها جهت صدور حکم توسط ریاست سازمان به کمیته اجرایی ارائه گردد.

کیمیا سامانه