پانزدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش HSE برگزار شد

| ۱۲:۰۲:۰۲ | ۲۶ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTc

پانزدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش HSE روز دوشنبه 5مهرماه در محل نظام مهندسی ساختمان مازندران برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ، در پانزدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

-        مهندس علی نیا در خصوص پلان نمایشگاه و چگونگی جذب اسپانسر توضیحاتی ارائه دادند و مقرر شد پلان و برنامه کمیته نمایشگاه و اسپانسر به همراه وظایف و ماموریت های هر یک از اعضای کمیته براساس برنامه زمانبندی تا جلسه روز پنج شنبه مورخ 8/7/95 ارائه شود .

        -        با توجه به سطح  و ابعاد همایش مقرر شد تا 30 مهر ماه با بکارگیری تمامی پتانسیل های تعیین شده در کمیته نمایشگاه  50% بودجه همایش محقق شود و گزارش مرحله ای این فعالیتها به صورت هفتگی به کمیته اجرایی ارائه شود.

-        مقرر شد موارد مورد نیاز جهت تحقق فعالیت ها و برنامه های کمیته های اجرایی و همچنین برنامه های قابل اجرا  تا روز چهارشنبه مورخ 7/7/95 تحویل دکتر فیروزیان شود تا پکیج نهایی در روز پنجشنبه در جلسه کمیته اجرایی مطرح شود.    

-       پیشنهاد کمیته علمی در خصوص مهمانان خارج از کشور در دو بخش ایرانیان و غیر ایرانی مطرح شد که ضمن  موافقت با کلیات موضوع مقرر شد جزئیات این پیشنهاد به همراه هزینه و دستاوردها به کمیته اجرایی ارائه شود.

-        مقرر شد کمیته مالی ریز هزینه های مربوط به همایش را برای جلسه آینده ارائه نمایند .

-        مقرر شد نمایندگان محیط زیست و اداره کار در جلسات کمیته اجرایی حضور یابند و هماهنگی های این کار با ادارات مذکور صورت گیرد.

-     در این جلسه اسامی اعضای کمیته های اجرایی ارائه  شد .

-         در رابطه با سایت همایش گفتگو شد و به منظور تغییر ساختار وب سایت مقرر شد پیگیری های لازم در این     خصوص صورت گیرد.

کیمیا سامانه