هفدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش HSE برگزار شد

| ۱۴:۴۴:۴۸ | ۲۶ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTk

هفدهمین جلسه کمیته اجرایی با حضور اعضا روز دوشنبه 19مهرماه در محل ستاد سازمان برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ، در هفدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

  • مقرر شد در خصوص برگزاری جلسه راهبردی کمیته اجرایی با مدیران دستگاه های اجرایی برنامه ریزی صورت گیرد.
  • مقرر در خصوص بکارگیری دو کارمند جهت انجام امور دبیرخانه پیگیری لازم صورت گیرد.
  • مقرر شد به ازاء هر استان یک غرفه اختصاص یابد و رایزنی های لازم در این خصوص با سازمان ها صورت گیرد.
  • مقرر شد نشست خبری با حضور معاونت محترم عمرانی و مدیرکل محترم راه و شهرسازی و ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شود.
کیمیا سامانه