هجدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش HSE برگزار شد

| ۱۴:۵۹:۱۴ | ۲۶ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MjA

هجدهمین جلسه کمیته اجرایی با حضور اعضا روز شنبه 24مهرماه در محل ستاد سازمان برگزار شد.

-        به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ، در هجدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

با توجه به نظر کمیته اجرایی در خصوص واگذاری غرفه نمایشگاهی به هر استان مقرر شد ضمن بازدید مجدد از سایت برگزاری کنفرانس و تهیه پلان نهایی ، مکاتبه ای با روسای استان ها جهت تخصیص یک غرفه صورت گیرد.

-        با توجه به اهمیت و کارکرد های کارگاه های آموزشی و کارگاه های جانبی در اثرگذاری بیش از پیش کنفرانس مقرر شد لیست شرکت های که آمادگی برگزاری کارگاه دارند به همراه طرح مربوطه تهیه و در جلسه آینده ارائه شود.

-        در راستای جذب حامیان مالی مقرر شد اطلاع رسانی و کلیه مکاتبات به شرکت های حوزه صنعت ساختمان با امضای مهندس قربانی طی مدت یک هفته صورت گیرد.

-        مقرر شد در جلسه آینده مدیر کانون انجمن های صنفی استان با هماهنگی نماینده اداره کار در جلسه حضور پیدا کنند.

-        در این جلسه ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به اداره کل راه و شهرسازی مازندران در خصوص واگذاری مسئولیت دبیرخانه HSE در صنعت ساختمان به مدت دو سال به صورت آزمایشی به استان مازندران ارائه شد.

-        در خصوص جایزه برتر HSE مقرر شد چک لیست مربوطه که حداقل ها آیتم های لازم رعایت شده باشد تهیه و پس از تایید در کمیته اجرایی به دفاتر نمایندگی اعلام شود.

-        مقرر شد در خصوص محسوب شدن کنفرانس به عنوان دوره ارتقاء، مکاتبه ای از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان با وزارتخانه صورت گیرد.

-        در خصوص تدوین کتاب همایش HSE مقرر شد کتاب مهندس ریاحی با توجه به کامل بودن آن برای استان به  صورت بومی تالیف شود.

-        مقرر شد هماهنگی های لازم با سخنرانان صورت گرفته و با تحویل طرح های علمی اساتید و بررسی در کمیته علمی ، لیست افراد نهایی شود.

کیمیا سامانه