پنجمین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی HSE برگزار شد

| ۰۹:۴۶:۱۹ | ۱۳ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: Ng

پنجمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز سه شنبه 26مرداد در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ملی HSE، در پنجمین جلسه کمیته اجرایی همایش ، اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.

1-در این جلسه در خصوص اهداف همایش گفتگو و تبادل نظر شد و مقرر شد موارد ذیل در همایش به عنوان دستاورد و اهداف لحاظ شود:

  1. بهداشت در پروژه های ساختمانی
  2. ایمنی در پروژه های ساختمانی
  3. جایگاه قوانین و مقررات در بحث مدیریت ایمنی، بهداشت ، محیط زیست
  4. ارزیابی اقتصادی رعایت ایمنی بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان
  5. ترویج فرهنگ رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  6. محیط زیست در حوزه ساختمان
  7. بررسی استفاده از تجهیزات، روش ها فن آوری های نوین در ایمنی ، بهداشت و سلامت
  8. اثرات مقابل اقلیم و ساختگاه و استقرار HSE

 

 

کیمیا سامانه