رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد:

مبادی صدور پروانه به ایمنی کارگاه‌های ساختمانی توجه مناسبی ندارند

| ۱۶:۰۴:۰۸ | ۳۰ / آذر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: NjM

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به عدم قدرت اجرایی نظام مهندسی در تعطیلی کارگاه ها خاطرنشان کرد: مبادی صدور پروانه به مسائل ایمن سازی در حوزه کارگاه‌های ساختمانی توجه مناسبی ندارند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی کنفرانس ملی HSE در استان مازندران ،مهندس فرشید در ارتباط با مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان گفت:  این مبحث شرح مبسوطي در مورد ايمن سازي كارگاه‌هاي ساختماني دارد كه بايد مجريان به آن توجه کنند.‌

 وی خاطرنشان کرد: در زمینه رعایت مفاد مبحث دوازدهم به طور مستمر به مهندسان اطلاع رسانی شده تا دقیقاً مفاد این مبحث را رعایت نمایند و کارفرمایان را برای تأمین تجهیزات و امکانات ایمنی کارگاه توجیه کنند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اعلام اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه تعطیلی کارگاه های مختلف قدرت اجرایی ندارد، افزود: دستگاه های صدور پروانه به مسائل ایمن سازی در حوزه کارگاه‌های ساختمانی توجه مناسبی ندارند.

این مسئول به عقد تفاهم نامه بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور اشاره کرد و افزود: در این تفاهم نامه گروههاي مشترك بازرسي كار پيش بيني شد که بسیار مهم است و قرار است مفاد اين تفاهم نامه در استانها نيز به مورد اجرا گذاشته شود.

بوی با اعلام اینکه عدم رعایت نکات ایمنی یکی از ضعف‌های جدی در بخش کارگاه‌های ساختمانی است، تصریح کرد:  طبق قانون به هنگام استفاده از داربست و کار در ارتفاع، بایستی از مهاربند بکارگیری کرد که این روش مرسوم در همه کشورها است ولی در کشور ما کمتر اجرائی میشود.

وی اقدامات انجام شده برای کاهش حوادث ساختمانی را بازدید مشترک مهندسان عضو سازمان و نمایندگان بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: این بازدیدها به صورت مداوم در برنامه کاری قرار دارد و چگونگی رعایت مسائل ایمنی فردی و تجهیزات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهندس فرشید یادآور شد: با ابزار قانون که نمایندگان بازرسی کار در جهت تعطیلی کارگاه های غیر ایمن از آن برخوردارند، سازمان نظام مهندسی ساختمان  بتواند در جهت کاهش حوادث کار و جلوگیری از ادامه کار کارگاه‌های نا ایمن ساختمانی اقدام کند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد، تاکید کرد: در استان یزد زمینه برای آموزش ایمنی دست‌اندرکاران حوزه ساختمانی را فراهم میکنیم.

کیمیا سامانه