ششمین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی HSE برگزار شد

| ۰۹:۴۸:۴۹ | ۱۳ / مهر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: Nw

ششمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کمیته اجرایی همایش روز شنبه 30مرداد در محل دبیرخانه همایش برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش ملی HSE، در ششمین جلسه کمیته اجرایی همایش ، اعضای حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص دستورات جلسه پرداختند که تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد. 

 1. مقرر شد عناوین تبلیغاتی با کلید واژه کنفرانس درج گردد .
 2. دسته بندی موضوعی با کلید واژه ساختمان تدوین گردد .
 3. دسته بندی موضوعات به شرح ذیل صورت گرفت:
  1. ایمنی و مدیریت ریسک
  2. بهداشت سلامت
  3. ایمنی سلامت
  4. محیط زیست سلامت
  5. قوانین و مقررات
  6. ارزیابی اقتصادی، اجتماعی
  7. ارزیابی و تحلیل ریسک
  8. ارتقای آگاهی عمومی
  9. فن آوری های نوین
  10. اقلیم و ساختگاه
 4. اعضای کمیته علمی به شرح ذیل انتخاب شدند.
  1. یعقوب قلی پور
  2. دکتر مظفری
  3. عبداله زاده نظر پور
  4. دکتر ارتباطات ( محسنیان راد )
  5. مقرر شد از اساتید مولف مبحث دوازدهم در کمیته علمی دعوت به عمل آید.

5-چارت کمیته اجرایی به شرح ذیل تصویب شد.

 1. تیم اجرایی
 2. کمیته تشریفات
 3. کمیته تبلیغات
 4. کمیته اطلاع رسانی و بازاریابی
کیمیا سامانه