محورهای کنفرانس

شناسه صفحه : [NQ]

 

بهداشت

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمانکاران

بررسي وضعيت سلامت و بهداشت در پروژه های عمرانی کشور 

بررسي عوامل مخاطره­آميز براي سلامت پرسنل در پروژه های ساختمانی 

حوادث شغلي و رابطۀ علت و معلولي آن با بهداشت رواني کارکنان 

روش­هاي ارزيابي بهداشت کار کارکنان در محيط کار 

 

ايمني

تحليل حوادث ساختمانی  جهت ترويج ايمني و آموزش HSE 

HSE و ايمني در محيط پيمانکاري 

طراحي و اجراي برنامه­ طرح واكنش اضطراري 

ايمني و بيمه 

تجهيزات و ابزار جديد ايمني

مدیریت بحران

 

محيط زيست

استفاده ار مصالح ساختمانی دوستدار محیط زیست جهت کاهش خسارات زيست محيطي 

روش هاي سازگار کردن ايمني و محيط زيست 

روش هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي در پروژه های عمرانی 

نقش و مسؤوليت ارگان هاي دولتي، قانون گذار و مردمي در حفاظت محيط زيست 

نقش مديريت HSE در حفاظت محيط زيست و تحقق توسعه­ پايدار 

 

قوانين و مقررات

قوانین، مقررات و استانداردها در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

مباحث حقوقی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در صنعت ساختمان

 

ارزیابی اقتصادي و اجتماعي

ارزيابي اقتصادي رعايت الزامات بهداشت صنعتي در پروژه های ساختمانی 

ارزيابي اقتصادي رعايت الزامات زيست محيطي در فعاليت هاي صنعتي

ارزيابي اثرات صنعت ساختمان  بر محيط هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي ( EIA

تحلیل‌های اقتصادی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تحلیل سامانه‌ای در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تحلیل پيامدهاي اجتماعی حوادث در کارگاه های ساختمانی در جامعه 

 

مدیریت و تحلیل ریسک

ارزیابی ریسک حریق در صنعت ساختمان

بررسی علل حوادث شایع در استان مازندران

بررسی حوادث استان مازندران از دیدگاه بیمه

تجزیه و تحلیل علل حوادث صنعت ساختمان

روش هاي شناسايي، ارزيابي و مديريت ريسک 

 

ارتقای اگاهی های عمومی

فرهنگ و آناليز تأثير مؤلفه­هاي آن بر روي ايمني 

عامل خطاي انساني در حوادث 

چگونگي تحليل فرهنگ­هاي سازماني و ملي و ارتباط آن با سيستم مديريت HSE 

نقش رسانه آموزش، فرهنگ سازی و ترویج در HSE 

 

مصالح و فناوری های نوین

نقش فناوری‌های نوین در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صنعت ساختمان

روش‌های ارتقا نگرش در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صنعت ساختمان

روش‌های نوین ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در صنعت ساختمان

روش هاي نوين در ارزيابي و طبقه بندي مخاطرات 

روش هاي اجرایی ذاتا ایمنی و فرآیند ساختمان

کاربرد نرم افزارهاي حرفه­اي در مهندسي ايمني 

 

اقلیم و خاستگاه

به روز رسانی می شود

 

پدافند غیر عامل

به روز رسانی می شود

کیمیا سامانه